Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 1 maart 2024

Vier je Dromen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 92632262

Vier je Dromen verricht haar werkzaamheden uitsluitend in overeenstemming met deze voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online winkel van Vier je Dromen (www.vierjedromen.nl).

 1. Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst komt tot stand na plaatsing van de order in onze online winkel. Ter bevestiging sturen we de klant een e-mail met daarin alle order/adres gegevens zoals de klant dat heeft ingevuld. Wilt u de order alsnog annuleren dan verzoeken wij u om binnen 24 uur een e-mail naar ons te sturen.

 • Prijzen

De door ons genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op lopende orders.

 • Betalingswijze

U betaalt uw order, direct na het plaatsen via IDEAL, Mastercard, MAESTRO, VISA, achteraf betalen via PayPal. Zodra het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven maken we uw bestelling klaar voor verzending.

Op de orderbevestiging die u per e-mail ontvangt, wordt een uniek ordernummer vermeld dat kenmerkend is voor de bestelling. Dit nummer dient u te vermelden indien u vragen heeft over uw bestelling.

PayPal (Betaal later):


Kiest u voor achteraf betalen dan wordt onze vordering op u overgedragen aan PayPal. Informatie over de betaalafhandeling en hun privacybeleid vindt u hier. Vragen met betrekking tot de (terug)betaling dient u dan ook direct aan hen te stellen.

 • Verzendwijze en kosten

Orders worden verzonden met PostNL en BPost (in België). Zij leveren in de meeste gevallen binnen 1 tot 2 werkdagen in Nederland en België. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Vier je Dromen tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Vier je Dromen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen ons bedrijf verlaten.

Verzend-en verpakkingskosten:

De kosten voor het verzenden binnen Nederland zijn € 6,95 voor pakketten en € 4,25 voor buspakjes. Bij bestellingen boven € 50,00 zijn de kosten voor het verzenden gratis.

De kosten voor het verzenden naar België zijn € 6,65 voor pakketten en € 5,90 voor buspakjes. Bij bestellingen boven € 50,00 zijn de kosten voor het verzenden gratis.

 • Levertijd

Wij doen ons uiterste best om de meeste artikelen binnen 48 uur aan u te leveren na betaling van de order. U ontvangt altijd een track & trace e-mail van uw bestelling, zodat u de status van uw levering kunt volgen.

 • Ruilen/retourneren van een product

Klanten van Vier je Dromen hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 30 dagen een artikel te ruilen/retourneren. De aanmelding van de retourgoederen moet uiterlijk binnen 30 dagen na verzending bij ons binnen zijn. De 30 dagen gaan in op het moment dat wij de goederen verzenden. Indien u binnen de gestelde periode van 30 dagen het artikel niet heeft teruggezonden is de koop gesloten.                                                                     

Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Vier je Dromen zal binnen 30 dagen na volledige afhandeling van de retourzending u het openstaande bedrag crediteren.                                                                                    

Wij adviseren u retourzendingen altijd aangetekend te versturen. Vier je Dromen is niet aansprakelijk voor retourzendingen die wegraken.

 • Garantie

Indien de klant een beschadigd product ontvangt, wordt deze kosteloos door Vier je Dromen omgeruild. Hiertoe dient de klant binnen 14 dagen na verzending contact op te nemen. Als wij constateren dat wij een beschadigd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant.

 • U hebt het verkeerde artikel gekocht

Indien de klant een verkeerd product ontvangt, wordt deze kosteloos door Vier je Dromen omgeruild. Hiertoe dient de klant binnen 14 dagen na verzending contact op te nemen met ons. Als wij constateren dat wij een verkeerd product hebben verstuurd vergoeden we de verzendkosten van de klant.

 • Klachten en geschillen

Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bij aansluiting van andere instanties bevoegd tot kennisneming van alle geschillen die uit hoofde van de overeenkomst tussen Vier je Dromen en de wederpartij mochten ontstaan. Klachten over uw order dient u altijd binnen 14 dagen schriftelijk aan ons te melden.

Themakisten

 1. Prijzen
 • De huurprijs van een complete themakist inclusief draaiboek, speurtocht, verkleedkleding, decoratie en spellen bedraagt € 55,00
 • De huurprijs geldt voor het éénmalig gebruik van de themakist en de materialen op de gereserveerde datum
 • De borgsom bedraagt € 50,00
 • De huurperiode van een themakist bedraagt 3 dagen
 • Als de klant de themakist langer dan 3 dagen wil houden, zijn de kosten hiervan

€ 25,00 extra per dag. Dit bedrag geldt ook als de themakist te laat wordt teruggebracht.

 • Themakisten van Vier je Dromen
 • De themakisten van Vier je Dromen zijn met veel zorg en aandacht samengesteld. Vier je Dromen gaat ervan uit dat de klant de themakist en de materialen ook met zorg gebruikt
 • De themakisten en de materialen zijn en blijven eigendom van Vier je Dromen. De materialen voor éénmalig gebruik zijn hiervan uitgezonderd
 • Het is niet toegestaan om iets aan de themakisten en/of de materialen te veranderen
 • Het is niet toegestaan om de gehuurde themakist en materialen uit te lenen of te verhuren aan derden
 • Het is niet toegestaan om de materialen van Vier je Dromen te kopiëren, na te maken of anderszins te reproduceren
 • De themakisten van Vier je Dromen en de materialen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt
 • De themakisten zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar
 • De themakisten kunnen worden verhuurd voor minimaal 8 kinderen en maximaal 10 kinderen. De inhoud van de themakisten is afgestemd op een verjaardagsfeestje voor het gereserveerd aantal personen
 • Verkleedkleding en materialen
 • De verkleedkleding mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene door kinderen worden gebruikt
 • De verkleedkleding wordt uitsluitend door Vier je Dromen gereinigd en/of gerepareerd. De klant dient er wel zorg voor te dragen dat er zorgvuldig mee wordt omgegaan. Indien de klant de verkleedkleding toch zelf wast en/of repareert en er hierdoor schade ontstaat aan de kleding, kan Vier je Dromen de kosten hiervan in mindering brengen op de borgsom
 • Bij vlekken die niet normaal verwijderd kunnen worden, kunnen kosten in mindering gebracht op de borgsom
 • Reservering
 • Alle reserveringen vinden plaats via de Website van Vier je Dromen: www.vierjedromen.nl
 • Na ontvangst van de reservering ontvangt de klant een bevestiging met factuur.
 • Als de factuur betaald is en het bedrag op de rekening van Vier je Dromen staat, krijgt de klant het draaiboek van de gereserveerde themakist gemaild.
 • Ook worden de uitnodigingen behorend bij het uitgekozen thema bij de klant bezorgd.
 • Betaling

De huurprijs en de borgsom dienen binnen 3 dagen na reservering te zijn overgemaakt

De borgsom zal bij het onbeschadigd en compleet terugbezorgen van de themakist inclusief materialen binnen 3 dagen na ontvangst van de droomkist volledig aan de klant worden teruggestort

Indien Vier je Dromen vaststelt dat de themakist en/of materialen verdwenen of beschadigd zijn, worden de vervangings-en/of herstelkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden in eerste instantie in mindering gebracht op de borgsom. Is de borgsom niet toereikend, dan dient de klant het verschil aan Vier je Dromen te vergoeden

 • Ophalen en terugbrengen themakist door de klant

De klant huurt de themakist voor 3 dagen. De klant komt de themakist 1 dag voor het verjaardagsfeestje ophalen.                                                                                                                 

De klant brengt de themakist op de dag na het verjaardagsfeestje terug. Is het verjaardagsfeestje op zaterdag, dan brengt de klant de themakist op maandag terug. Na ontvangst van de betaling van de klant neemt Vier je Dromen telefonisch contact met de klant op om een afspraak te maken voor wat betreft het ophalen en terugbrengen van de themakist.

 • Bezorgen en ophalen themakist door Vier je Dromen

De klant kan er ook voor kiezen dat Vier je Dromen de droomkist bezorgt en ophaalt. Voor bezorgen in de gemeente Roosendaal betaalt de klant € 7,50.

Dient de droomkist buiten de gemeente Roosendaal bezorgd te worden, dan betaalt de klant € 10,00.

Buiten de gemeente Roosendaal leveren wij op dit moment alleen droomkisten in de volgende gemeentes:

Halderberge, Rucphen, Etten-Leur, Breda, Drimmelen, Steenbergen, Tholen, Bergen op Zoom, Woensdrecht.

Ontvangst themakist

Een medewerker van Vier je Dromen bekijkt, zowel voorafgaand aan het ophalen als bij het terugbrengen, de themakist en de inhoud hiervan aan de hand van een checklist. Mochten er, ondanks het gebruik van de checklist, toch onderdelen niet aanwezig zijn, dan kan de klant hierover contact opnemen met Vier je Dromen.

Aansprakelijkheid                                                                                                                                 

Vier je Dromen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, opgelopen of veroorzaakt door het gebruik van de materialen geleverd door Vier je Dromen. De klant is zelf verantwoordelijk voor een veilig verloop van het verjaardagsfeestje

Tussentijdse aanpassingen

Tussen het moment van reserveren en het moment van ophalen/thuisbezorgen van de themakist kan enige tijd zitten. Het kan zijn dat er tussentijds door Vier je Dromen aanpassingen zijn gedaan aan de inhoud van de themakist en/of het draaiboek. Aan het beeldmateriaal op de website van Vier je Dromen kunnen helaas geen rechten ontleend worden. Het kan voorkomen dat verkleedkleding en/of materialen vervangen zijn op het moment van ophalen van de themakist. Vier je Dromen zorgt in deze situatie voor vergelijkbare verkleedkleding en/of materialen

Annulering

De klant kan tot 1 week voor de gereserveerde datum van de themakist kosteloos annuleren. De annuleringskosten van 1 week tot op de gereserveerde datum bedragen          € 25,00

Overmacht

Mocht de situatie zich voordoen dat Vier je Dromen als gevolg van overmacht de gehuurde themakist niet tijdig kan leveren, dan heeft de klant het recht om voor de helft van de normale huurprijs van € 55,00 een andere, beschikbare, themakist uit te kiezen.

Biedt dit voor de klant geen oplossing, dan is helaas het enige alternatief het verzetten van het verjaardagsfeestje naar een andere datum. Vier je Dromen zal in deze laatste situatie geen huurkosten rekenen. Uiteraard dient de borgsom wel te worden voldaan. Het reeds betaalde huurbedrag zal aan de huurder worden teruggestort.

Scroll naar boven